EXPERIÈNCIA I GMPs

DFV® Group esta equipada amb les instal•lacions de producció més avantguardistes que compleixen amb les més estrictes normes de qualitat i amb GMPs degudament certificades per la UE.

Bones practiques de fabricació (GMP) son les directrius d’una norma de qualitat Europea per la qual el producte i el procés d’envasat, juntament amb la qualitat de les matèries primeres, productes intermedis i acabats, es revisen contínuament per el departament de Control de Qualitat.

Tots els nostres procediments interns segueixen aquestes directrius GMP de la UE per tal d’assegurar durant totes les fases de producció la qualitat i la precisió del procés, garantint un producte acabat totalment correcte.

El departament de Producció i Control de Qualitat son els responsables que les directrius GMP de la UE siguin seguides al llarg de tot el procés, garantint el control adequat en tot el procés, comprovant correctament tot els processos i equipaments, i la formació complerta del personal implicat en aquest procediment. La Directiva 2001/82/EC annex 4 de les directrius GMP de la UE destaca la necessitat d’instal•lacions específiques per productes que contenen penicil•lina.

Per fer front a aquests requisits, DFV® Group ha afegit línies totalment independents on els productes beta-lactàmics seran fabricats i no seran barrejats amb altres productes no-beta-lactàmics en tot el procés de producció. Garantint que no hi haurà contaminació creuada amb beta-lactàmics en cap dels altres productes i eliminarà el risc de reaccions de hipersensibilitat en animals al•lèrgics.